top of page

Cartref

dinorwic marina.jpg

Rydym yn grŵp o ffisiotherapyddion cyhyrysgerbydol arbenigol a hynod brofiadol. Rydym yn darparu’r lefel uchaf o ofal yng Ngogledd Cymru. Rydym yn gweld cleientiaid o Ynys Môn, Bangor, Caernarfon, Porthmadog a Phwllheli. Ein hathroniaeth yma yn Ffisio Flex yw gweithio gyda chi er mwyn canfod gwraidd eich problem, ac yna trin y cyflwr yn effeithiol.  Byddem hefyd yn rhoi’r wybodaeth a’r gefnogaeth sydd ei hangen i reoli eich problem fel eich bod yn gallu parhau gyda’ch bywydau normal.

 

Ffoniwch ni ar: 07901567003

Email: flexphysio10@gmail.com

bottom of page