top of page

Beth i'w Ddisgwyl

Asesiadau Cychwynnol £60

Mae asesiadau cychwynnol yn 45 munud ac yn cynnwys trafodaeth drylwyr gyda’r Ffisiotherapydd i ddeall yn iawn y natur o’ch problemau a’r nodau yr ydych eisiau cyrraedd.
Mae’r apwyntiad hefyd yn cynnwys: asesiad ffisegol; esboniad cynhwysfawr o’r problemau
adnabyddedig; cynllun i’ch adfer i’ch ffitrwydd lawn a thriniaeth gyntaf.


Apwyntiadau dilynol £50
Mae sesiynau dilynol Ffisio yn 30 munud ac yn cynnwys asesiad parhaol o’ch cynnydd, triniaeth
bwrpasol ac arweiniad i gyrraedd eich potensial llawn.


Rydym yn gydnabyddedig gan bob prif gwmni yswiriant meddygol gan gynnwys BUPA, AVIVA, AXA,
WHA

 

Beth i Wisgo

Er mwyn eich asesu yn iawn mae’n rhaid gallu archwilio eich rhan o’r corff yn drylwyr. Gall hyn olygu dadwisgo yn addas. Ar gyfer amodau’r gwddf, ysgwydd a phen elin efallai byddech yn teimlo’n fwy cyfforddus yn gwisgo top fest. Ar gyfer amodau gyda gwaelod y cefn, clun, pen-glin neu ffêr efallai byddech yn teimlo’n fwy cyfforddus yn gwisgo siorts.

bottom of page