top of page

Pam Ffisio Flex?

  • Rydym yn darparu’r lefel uchaf, mwyaf cyfoes ar sail tystiolaeth o Ffisiotherapi, o asesu a diagnosis i driniaeth ac adferiad.

  • Rydym yn credu fod profiad yn andros o bwysig wrth ddewis Ffisio. Mae gennym ni i gyd brofiad Ffisio eang, gyda lleiafrif o 15 mlynedd o brofiad GIG.

  • Mae gan ein ffisiotherapyddion cyhyrysgerbydol graddau meistr yn therapi â llaw. Mae hyn hefyd yn heddwch i chi, gan eich bod yn gwybod bod eich triniaeth mor gyfredol â sy’n bosib.

  • Rydym hefyd yn gweithio fel Ffisiotherapyddion Clinigol Arbenigol yn y GIG.

  • Rydym yn gweithio gyda llawfeddygon Orthopaedig aelod uchaf ac aelod isaf, rhiwmatolegwyr a radiolegwyr.

  • Byddem yn gwneud diagnosis cyflym o’r broblem sydd gennych, gwybod pryd yn union mae ffisio yn gallu helpu, ac os nad ydym yn gallu, byddem yn eich cyfeirio at rywun sy’n gallu helpu.

  • Rydym yn deall bod pawb yn unigryw, bydd triniaeth ac adborth sydd wedi teilwro i gymhwyso i anghenion unigolion gwahanol.

  • Rydym yn rhoi’r amser sydd ei angen ar bawb iddyn nhw esbonio pob peth yn drylwyr, a ni fyddem yn gwneud unrhyw apwyntiadau dianghenraid.

  • Mae gennym ni i gyd agweddau brwdfrydig tuag at adferiad, ac yn caru ein swyddi.

  • Rydym yn cynnig amseroedd agor hyblyg i gymhwyso at eich anghenion chi.

bottom of page