top of page

Manylion Cyswllt

Er mwyn cysylltu â ni, anfonwch e-bost i flexphysio10@gmail.com .


Neu alw ni ar 07901 567 003.


Rydym wedi lleoli yn Dinowric Marina, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JN.
Trowch lawr y bryn cyferbyn a’r hen Halfway House, rydym ar waelod y bryn ar y dde cyn y bont.
Rydym yn yr un adeilad a’r Marina Office a Swellies Café. Ewch trwy’r swyddfa gyda’r lluniau o’r cychod ar werth yn y ffenest. Rydym ar y llawr cyntaf, ond mae yna lifft ar gael os oes angen.

bottom of page